Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Budynki świadomie efektywne, czyli nowoczesne technologie w misji optymalizacji

Budynki świadomie efektywne, czyli nowoczesne technologie w misji optymalizacji

Czy budynek inteligentny będzie efektywny sam z siebie? Co zrobić,aby uzyskać efekt oszczędności w budynku.

Budynki świadomie efektywne, czyli nowoczesne technologie w misji optymalizacji


 Będąc na etapie projektu inwestycji lub nawet w fazie realizacji warto rozważyć instalację narzędzi i instrumentów do efektywnej eksploatacji budynku. Dostępne dziś w akceptowanej cenie technologie i urządzenia, które są częścią składową dla budynku inteligentnego, pozwolą w wyjątkowo prosty i niewymagający wysiłku sposób wpływać na koszty eksploatacji nieruchomości.  Ich wykorzystanie otwiera dla inwestora kolejny wymiar nowoczesnego budynku ? świadomą efektywność, która wpiera w optymalizacji kosztów.

Budynek inteligentny jako narzędzie optymalizacji


     Wielu inwestorów decyduje się na wdrożenie w swojej inwestycji urządzeń i narzędzi będących namiastką budynku inteligentnego. Za każdym razem zaobserwować można bardzo podobny schemat: instalacja osprzętu pozwalającego na zabawy oświetleniem oraz montaż urządzeń do ograniczonej regulacji pracy instalacji ogrzewania. Rozwiązanie to poprzez swoją prostotę jest akceptowalne cenowo, ale poprzez swoje ograniczenia wymaga wysiłku, a także szybko nudzi się inwestorowi i nie przekłada się na realne oszczędności. A co gdyby realizować inwestycję w obiekcie z wykorzystaniem akcesoriów i koncepcji budynku inteligentnego właśnie pod kątem przyszłych oszczędności? Dlatego energo-skaner.pl poleca rozważyć następujące opcje:

 

  •      Do regulacji temperatury w instalacji i pomieszczeniach wykorzystać regulację pogodową. Innowacyjność tego rozwiązania polega na uwzględnieniu w regulacji temperaturą lokalnej prognozy pogody (jeśli prognozowane jest ocieplenie, to system samoczynnie zaczyna powoli obniżać temperaturę w instalacji) oraz właściwości cieplne budynku (różne budynki różnie reagują na zmiany ? jedne wychładzają się szybciej, inne wolniej). Takie podejście pozwala przewidzieć z wyprzedzeniem jak ogrzewać budynek i pozwala realnie wpływać na wysokość rachunków.

 

  •      Do kontroli temperatury w pomieszczeniach i w celu ograniczenia strat ciepła warto powiązać ze sobą pracę czujników oświetlenia, napędów okiennic, rolet lub żaluzji, czujników temperatury i termostatów grzejnikowych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa będzie regulacja nasłonecznienia i temperatury w pomieszczeniach, co w połączeniu z zegarem i kalendarzem pozwoli ograniczać przegrzewanie pomieszczeń latem lub ucieczkę ciepła niezasłoniętymi oknami jesienią i zimą. 

 

  •      Do sterowania pracą instalacji i urządzeń elektrycznych rekomendujemy montaż urządzeń umożliwiających włączanie i wyłączanie gniazd elektrycznych z aplikacji lub panelu sterującego. To rozwiązanie doskonale spełni swoją rolę w  biurach i budynkach użyteczności publicznej, w których po zakończeniu pracy z jednego miejsca możliwe będzie wyłączenie wszystkich niepotrzebnie pracujących lub czuwających urządzeń.

Instalacja urządzeń i akcesoriów budynku inteligentnego daje szeroki wachlarz możliwości, a wdrożenie przemyślanych scenariuszy wydarzeń i akcji wpływa pozytywnie na zużycie energii w budynku. Warto o to zadbać już na etapie planowania inwestycji lub w trakcie jej realizacji. Jednak stale rozwijające się technologie i świadomość użytkowników może pozwolić wynieść efektywnie energetyczny budynek wyposażony w systemy budynku inteligentnego o kolejny poziom wyżej ?
 budynek świadomie efektywny.  


Budynek świadomie efektywny


    Instalacja systemów i urządzeń  budynku inteligentnego, wdrożenie scenariuszy wydarzeń i akcji w budynku energooszczędnym otwiera spektrum możliwości dla użytkownika oraz przede wszystkim dla zarządzającego  budynkiem.  Przemyślane, celowe i ustrukturyzowane działania prowadzą do realizacji idei budynku świadomego efektywnie i przekładają się na optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi. W jaki sposób?

Rysunek 1: Opracowanie własne na podstawie Frost & Sullivan - Convergence of Intelligent and Green Buildings


Wykorzystaj narzędzia i dane


Zbieraj potrzebne do analiz dane z liczników i urządzeń  pomiarowych, dane rejestruj w bazie danych. Do akumulowania danych wykorzystaj automatyzm dostępnych rozwiązań, aby nie absorbował Twojego czasu, ale zapewniał potrzebne informacje w kliku kliknięciach. Przechowuj informacje przez okres 2-3 ostatnich lat (z możliwie dużą rozdzielczością np. co 1h)  i na ich podstawie wyciągaj wnioski. Wprowadziłeś jakieś ulepszenie lub zmianę w budynku ? cyklicznie obserwuj jakich efektów dostarczyła. Czy Twoje założenia pokryły się z osiągniętym efektem? Jeśli chcesz wykonać profesjonalną i rozbudowaną analizę danych w oparciu o metody analityczne i statystyczne zapraszamy do kontaktu z zespołem energo-skaner.pl


Kontroluj zużycie energii i mediów, zarządzaj popytem


Do zarządzania popytem i obniżania kosztów niezbędna będzie wiedza na temat sposobów konsumowania energii, jak jest użytkowana, w jaki sposób i ile energii zużywają poszczególne urządzenia i instalacje, czy jest konieczna ich nieprzerwana i równoległa praca. Bez cyklicznej kontroli instrumentów pomiarowych i wyciągania odpowiednich wniosków z otrzymanych wyników nie jest możliwa realizacja zmian i udoskonaleń prowadzących do optymalizacji. Działania prowadzone bez przemyślanego planu, scenariusza i opisania spodziewanych efektów mogą przynieść rezultat odwrotny od zamierzonego. 
Zintegruj systemy nadzoru i wizualizuj dane oraz informacje o procesach


Jesteśmy społeczeństwem obrazkowym i zasadniczo wierzymy w to co widzimy. Dlatego wykorzystaj dostępne możliwości techniki ? proste i skuteczne programy do wizualizacji, wykonaj integrację środowisk zbierających dane z kilku systemów i wielu urządzeń. Takie rozwiązanie pozwoli skupić uwagę na elementach naprawdę istotnych z punktu widzenia zarządzania obiektem i jego kosztami, ograniczy liczbę wymaganych czynności i urządzeń niepotrzebnie rozpraszających uwagę obsługi. Takie podejście pozwoli nadzorować pracę obiektu w sposób zrozumiały dla wszystkich odpowiedzialnych za powstawanie zbędnych kosztów w nieruchomości.  

 


Zadbaj o wzrost świadomości użytkowników obiektu


Ważnym chociaż często pomijanym aspektem dot. poprawy efektywności w budynku jest rozwój świadomości i edukacja ekologiczna użytkowników. Wdrożone narzędzia i najlepsze systemy nie przyniosą zakładanych efektów, jeśli osoby użytkujące budynek nie poznają założeń ich funkcjonowania, oczekiwanych rezultatów oraz właściwych i niepożądanych zachowań wśród użytkowników. Daj szansę wpierać Cię w działaniach optymalizacyjnych osobom, mając bezpośredni wpływ na efekty.


Jeżeli realizacja powyższych założeń wydaje się w pierwszym momencie pewną niewykonalną abstrakcją, to zwracamy uwagę, że w tym właśnie kierunku zmierza nas skupiony na efektywności świat. W kolejnych krokach coraz mniejsze detale, które początkowo wydawały się nieistotne zaczynają odgrywać kluczowe znaczenie i przynoszą Inwestorowi dodatkowe i wymierne korzyści w optymalizacji.  
We wszystkich powyższych przykładach wsparcia i dopasowanych rozwiązań możecie szukać w zespole energo-skaner.pl