Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Opłata za energię bierną, czyli kara dla nieświadomych

Opłata za energię bierną, czyli kara dla nieświadomych

Opłata za energię bierną, czyli kara dla nieświadomych

Opłata za energię bierną, czyli kara dla nieświadomych


Realizując dla klienta ?Diagnozę użytkowania energii? i poszukując źródeł powstawania zbędnych kosztów w jego nieruchomości dokonywaliśmy analizy faktur za energię elektryczną za okres 24 miesięcy w taryfie C21. Podczas prac z udostępnionymi fakturami zwróciliśmy klientowi uwagę, że  w każdym miesiącu pojawiały się koszty związane z opłatą za energię bierną pojemnościową.   Czy klient musi ponosić ten koszt?


Czym jest energia bierna?


     W sieciach prądu przemiennego odbiorniki elektryczne pobierają energię czynną i bierną. Energia bierna to część energii, która pulsuje między źródłem energii, a odbiornikiem i nie jest zamieniania na użyteczną pracę lub ciepło. Energia ta jest jednak niezbędna jest do wytworzenia określonych warunków do pracy urządzeń.  W zależności od odbiornika  można wyróżnić: 

  •  energię bierną indukcyjną (pobraną) związaną z elementami indukcyjnymi, np. silniki, piece indukcyjne, transformatory
  • energię bierną pojemnościową (oddaną) związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli będących pod napięciem

Rysunek 1: Analogia energii biernej do piwa. Rysunek pochodzi ze strony http://skuteczna-kompensacja-mocy-biernej.pl/kompensacja-mocy-biernej-baza-wiedzy/teoria/


W zasadzie nie ma możliwości poboru energii czynnej bez energii biernej .  Większość operatorów sieci energetycznej w Polsce ustala tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. Oznacza to, że za każde 100 kWh pobranej mocy czynnej możemy bez DODATKOWEJ opłaty pobrać w zależności od warunków w umowie od 20 do  40 kVar energii biernej indukcyjnej. Operatorzy bardzo słono jednak karzą płacić za oddawanie energii biernej pojemnościowej.

Kogo dotyczy temat opłat za energię bierną? 


Opłaty z tytułu poboru  mocy biernej występują zarówno w obiektach nowych jak i obiektach starszych, w których dokonano modernizacji. Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniającego Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r. :


? Rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej?


W praktyce, poza zakładami przemysłowymi, warsztatami i biurowcami w pierwszej kolejności rozliczeniami zostają objęci odbiorcy zmieniający sprzedawcę energii elektrycznej, klienci zmieniający sposób rozliczeń  lub dokonujący wymiany układu pomiarowego.  


Na co zwrócić uwagę
Dlatego warto z większą uwagą prześledzić  ostatnią fakturę za energię elektryczną, bo chociaż przepisy nie definiują "uzasadnionego przypadku" to  temat opłat z tytułu mocy biernej pojemnościowej zaczyna obecnie dotyczyć coraz większej grupy odbiorców, nawet tych którzy do tej pory nie spotkali się z tego typu problemem. Pobór mocy pojemnościowej jest zazwyczaj dosyć kosztowny, dlatego warto zainwestować w jego eliminację. 

 Dlatego polecamy podjąć następujące kroki:

  •      Sprawdzić czy na fakturach za ostatni rok wystąpiły opłaty z tytułu poboru energii biernej
  •      Oszacować jaki był całkowity koszt opłat w poprzednim roku
  •      Gdy suma kar z tytułu poboru energii biernej przekroczyła 5 tys.  zł warto rozważyć inwestycję w kompensator mocy biernej i uniknąć ?opłat? w przyszłości.

Należy pamiętać, że to jak szybko zwrócą się nam poniesione nakłady i jaki będzie efekt w dużej mierze zależy od prawidłowego doboru urządzenia kompensacyjnego i prawidłowej oceny przyczyn występowania poboru mocy biernej. Kompensator jest urządzeniem dobieranym indywidualnie do potrzeb konkretnego klienta, dlatego rekomendujemy realizacje tego zadania przez profesjonalistów wyposażonych w odpowiednie narzędzia.