Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Wdrożenia systemów automatyki do monitoringu oraz zarządzania energią i ciepłem

Wdrożenia systemów automatyki do monitoringu oraz zarządzania energią i ciepłem

Wdrożenia systemów nowoczesnej automatyki

Czym są systemy automatyki do monitoringu i zarządzania energią i ciepłem oraz jakie dają możliwości?

Koncepcja opiera się na wdrożeniu skutecznego narzędzia do monitorowania i optymalnego automatycznego sterowania pracą urządzeń automatyki budynkowej lub przemysłowej. Założeniem systemu automatyki jest umożliwienie pomiaru i sterowania wybranymi elementami instalacji energetycznych, ogrzewania lub budynkowych, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Efektem wdrożenia jest intuicyjny system kontroli i zarządzania zużyciem energii w budynkach prowadzący do optymalizacji kosztów.

Jakie elementy systemu automatyki można wdrożyć:

 

Jak wygląda proces realizacji projektu?

1.    Diagnoza potrzeb Klienta: w pierwszym etapie ustalamy jakie są aktualne potrzeby i preferencje

2.    Określenie zakresu: na podstawie wykonanej analizy zużycia energii w procesach i budynkach określamy zakres realizacji projektu

3.   Przedstawienie wstępnego projektu systemu do oceny i akceptacji przez Klienta.

4. Naniesienie ewentualnych uwag Klienta i uzgodnionych modyfikacji.

5. Prace montażowe i instalatorskie, kalibracje i testy uruchomieniowe.

6. Prezentacja gotowego produktu wraz ze szkoleniem dla użytkowników.

7. Monitorowanie efektów wdrożonego systemu automatyki.

 

Przemyślany i dopasowany system automatyki wspierający w optymalizacji zużycia energii to doskonały instrument kontrolowania kosztów w oparciu o dostępne i sprawdzone narzędzia.