Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

Zdiagnozuj gospodarkę energetyczną i podnieś efektywność energetyczną w firmie lub nieruchomości

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To procedura mająca na celu wykonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeniami analiz i przedstawienie propozycji działań podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Efektem końcowym audytu jest raport, który zawiera wytyczne co, gdzie i jak zmienić lub usprawnić,  poparty wyliczeniami efektu energetycznego i finansowego.  

Audyt efektywności ma charakter systemowy, co oznacza, że badane są wszystkie składowe z osobna oraz ich wzajemne relacje.

 
 

Przykładowe składniki audytu:
 
- audyt budynku, audyt przedsiębiorstwa lub fabryki
- audyt instalacji sprężonego powietrza
- audyt energetyczny transportu
- audyt efektywności energetycznej organizacji
- audyt oświetlenia
- audyt procesów
- audyt źrodła ciepła, audyt instalacji ciepłowniczej, 
- audyt instalacji elektroenergetycznej
- audyt warunków dostawy gazu, ciepła  i en-elektrycznej. 

Jak przebiega audyt:

1.       Diagnoza potrzeb Klienta: w pierwszym etapie ustalamy jakie są aktualne potrzeby i preferencje

2.       Określenie zakresu: na podstawie zdiagnozowanych potrzeb określamy zakres realizacji projektu

3.       Inwentaryzacja budynków, urządzeń, instalacji: w uzgodnionym zakresie zbieramy maksimum informacji o obiekcie)

4.       Zbieranie danych do analizy: skrupulatne zbieranie danych wejściowych do analiz

5.       Realizacja dodatkowych pomiarów: jeśli zebrane dane są niewystarczające realizujemy dodatkowe pomiary

6.       Właściwy audyt efektywności - wszystkie dotychczas zebrane informacje przetwarzamy, wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia analityczne, weryfikujemy poprawność zebranych danych i wyznaczamy odpowiednie wskaźniki,

7.       Dokładna analiza porównawcza: oceniamy wyniki i  wskazujemy możliwości i kierunki poprawy bilansu energetycznego

8.       Rekomendacje sposobów poprawy efektywności:  proponujemy najlepsze rozwiązania i wyliczamy ich efekt energetyczny i finansowy

9.       Przygotowanie raportu końcowego: syntetyczna ocena zebrana w formie pisemnej, napisana zrozumiałym językiem    

 

Dobrze wykonana analiza energetyczna to ważne narzędzie wspierające w zarządzaniu firmą, w której procesy energetyczne pełnią istotną rolę. Rzetelny i kompleksowy audyt energetyczny dostarcza wyczerpującej odpowiedzi na kluczowe zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, redukuje koszty  zakupu energii oraz mediów i jest pierwszym krokiem w budowie przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.