Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Audyt efektywności energetycznej w systemie białych certyfikatów

Audyt efektywności energetycznej w systemie białych certyfikatów

Zrealizuj z nami audyt efektywności energetycznej i pozyskaj białe certyfikaty.

Jeżeli planujesz modernizację ( listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, która przyniesie oszczędności energii znajdziesz TUTAJ)  to  wykorzystaj szansę na otrzymanie dodatkowych środków dla takiego przedsięwzięcia.  Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, o ile :

  • spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej (z warunkami zapoznać się można TUTAJ),
  • przeprowadzi audyt efektywności energetycznej
  • oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Możemy dla Państwa zrealizować 3 rodzaje audytów:


1. Audyt sporządzany w systemie białych certyfikatów przed realizacją przedsięwzięcia sporządzany jest przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  i przekładany jest Prezesowi URE wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.


2. Audyt sporządzany po zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej przedstawiany jest w URE wraz z oświadczeniem podmiotu, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej i potwierdza oszczędność energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia

UWAGA:  Nie jest wymagane wykonanie tego rodzaju audytu, jeżeli dla tego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 TOE średnio w ciągu roku.


3. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła.

Przepisy wymuszają podłączanie do sieci ciepłowniczej obiektów o mocy cieplnej instalacji grzewczych powyżej 50 kW, gdy nowobudowany obiekt znajduje się w zasięgu sieci ciepłowniczej lub cena ciepła sieciowego jest niższa od średniej ceny produkcji ciepła ze źródeł opalanych tym samym paliwem .

Istnieje jednak możliwość niewypełnienia tego obowiązku i właśnie w tym celu należy wykonać audyt efektywności dostarczania ciepła i udowodnić, że źródło w nowobudowanym budynku jest bardziej efektywne od sieci ciepłowniczej.