Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Audyt efektywności energetycznej firmy z branży IT

Audyt efektywności energetycznej firmy z branży IT

Kompleksowy audyt przedsiębiorstwa

 • Kompleksowy audyt efektywności energetycznej firmy APLITT SA (dostawcą usług IT dla biznesu; spółka giełdowa)

  • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych budynków

  • diagnoza zużycia energii przez urządzenia i instalacje,

  • audyt efektywności energetycznej serwerowni oraz pomieszczeń przynależnych,

  • audyt energetyczny oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa,

  • audyt energetyczny źródeł ciepła i instalacji ciepłowniczych,

  • audyt energetyczny procesów technologicznych przedsiębiorstwa (procesy główne, pomocnicze, inne zidentyfikowane),

  • audyt energetyczny budynków przemysłowych, magazynowych i biurowych należących do spółki,

  • audyt energetyczny środków transportu wewnętrznego i floty pojazdów.

  • przedstawienie technicznych i organizacyjnych rekomendacji wpływających na poprawę efektywności energetycznej, popartych szacowanym efektem energetycznym i finansowym

  • monitoring parametrów środowiskowych serwerowni