Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Kompleksowy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa z branży odlewniczej

 • Kompleksowy audyt efektywności energetycznej Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty. Odbiorcami odlewów są zarówno firmy krajowe, jak i innych krajów europejskich (Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii).

  • audyt układów elektroenergetycznych, w tym transformatory, instalacje i rozdzielnie elektryczne, oraz pozostałe urządzenia energetyczne i oświetlenie,

  • diagnoza zużycia energii przez maszyny i instalacje wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy

  • audyt źródeł ciepła, w tym węzeł ciepłowniczy o mocy 500 kW wykorzystujący ciepło odpadowe oraz powietrzne pompy ciepła;

  • diagnoza instalacji ciepłowniczych w budynkach produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych

  • audyt efektywności energetycznej instalacji wentylacji i klimatyzacji,

  • audyt efektywności i szczelności instalacji sprężonego powietrza,

  • kompleksowy audyt procesów technologicznych, w tym audyt procesu odlewniczego oraz procesów pomocniczych,

  • audyt energetyczny budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i biurowych wchodzących w skład konglomeratu odlewni żeliwa,

  • audyt środków transportu wewnętrznego i oraz floty pojazdów.

  • przedstawienie technicznych i organizacyjnych rekomendacji wpływających na poprawę efektywności energetycznej popartych szacowanym efektem energetycznym i finansowym