Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Optymalizacja kosztów zakupu energii

Optymalizacja kosztów zakupu energii

Diagnoza gospodarki energetycznej i kontrakt o efekt energetyczny

 • Diagnoza użytkowania energii wraz z optymalizacją kosztów w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni

  • audytu stanu technicznego nieruchomości i instalacji oraz procesów wpływających na zużycie energii, ciepła i innych mediów

  • analiza zużycia energii elektrycznej, ciepła i innych mediów

  • bilans gospodarki energetycznej w budynku, w tym weryfikacja mocy zamówionej ciepła i energii elektrycznej

  • wskazanie punktów i obszarów nieefektywnych energetycznie i wymagających poprawy

  • oszacowanie efektu finansowego i efektu energetycznego

  • wykonanie "Raportu z diagnozy gospodarki energetycznej" przedstawiającego możliwe rozwiązania techniczno-organizacyjne prowadzące do wzrostu efektywności energetycznej

  • zaproponowanie zmian w rekomendowanej kolejności do realizacji

  • redukcja opłat za ciepło (~2%), energię elektryczną (~7%)

  • zaplanowanie przyszłych działań obniżających koszty utrzymania obiektu.