Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Inwentaryzacja i audyt energetyczny majątku ciepłowniczego

Inwentaryzacja i audyt energetyczny majątku ciepłowniczego

Inwentaryzacja i audyt energetyczny majątku ciepłowniczego

  • Inwentaryzacja i audyt energetyczny majątku ciepłowniczego miasta Gdańsk (węzły ciepłownicze oraz gazowe i olejowe źródła ciepła) przed ich przejęciem w ramach aportu przez spółkę GPEC:

    • inwentaryzacja infrastruktury ciepłowniczej (węzły ciepłownicze oraz gazowe i olejowe źródła ciepła) w budynkach użyteczności publicznej należących do miasta Gdańsk

    • audyt stanu technicznego i efektywności energetycznej wraz z propozycją działań naprawczych

    • przejęcie do eksploatacji audytowanego majątku