Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Audyt energetyczny źródła kogeneracyjnego na biogaz

Audyt energetyczny źródła kogeneracyjnego na biogaz

Audyt energetyczny instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu na wysypisku w Tczewie

Audyt energetyczny instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu na wysypisku w Tczewie:

o    inwentaryzacja i ocena stanu technicznego badanego majątku

o    badanie i ocena zdolności produkcyjnych przez układu kogeneracyjny zasilany paliwem z gazu wysypiskowego

o    techniczny due diligence analizowanego przypadku

o    przedstawienie Zarządowi GPEC rekomendacji dotyczącej zakupu wraz  proponowanymi działaniami technicznymi w analizowanej zintegrowanej części przedsiębiorstwa