Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Audyt energetyczny infrastruktury wytwórczej i dystrybucyjnej

Audyt energetyczny infrastruktury wytwórczej i dystrybucyjnej

Audyt energetyczny źródeł ciepła, sieci i węzłów ciepłowniczych

 • Audyt energetyczny 28 gazowych i olejowych kotłowni lokalnych oraz osiedlowego źródła ciepła, sieci ciepłowniczych, węzłów indywidualnych i grupowych należących do przedsiębiorstwa OPEC Gdynia przed ich zakupem przez GPEC,

  • analiza otrzymanej dokumentacji projektowej infrastruktury energetycznej

  • weryfikacja dokumentacji ze stanem faktycznym wraz z oceną stanu technicznego obiektów energetycznych

  • audyt infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i rozdzielczej na podstawie wizji lokalnych

  • due diligence wraz z diagnozą efektywności energetycznej badanej infrastruktury

  • przedstawieniem  rekomendacji technicznych oraz zakresu modernizacji i zmian w zakresie przyszłej eksploatacji nabywanego majątku