Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Techniczny due diligence

Techniczny due diligence

Wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa

 • Techniczny due diligence przedsiębiorstwa PEC Pruszcz Gdański.

  • pozyskanie i dostarczenie szczegółowych informacji nt. stanu technicznicznego analizowanego przedsiębiorstwa

  • zebranie informacji o stanie technicznym infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i rozdzielczej badanego przedsiębiorstwa

  • audyt techniczny infrastruktury w terenie oraz weryfikacja pozyskanych danych  

  • oszacowanie stopnia ryzyka związanego z zakupem analizowanego przedsiębiorstwa wraz z podaniem propozycji ich zminimalizowana

  • przygotowanie rekomendacji dla zleceniodawcy dot. analizowanego przedsiębiorstwa i jego majątku