Energo-Skaner | misja: optymalizacja

O nas

energo-skaner  to eksperci oraz praktycy branży ciepłowniczej.

Czym się zajmujemy? 

 Pomagamy przedsiębiorstwom ciepłowniczym opracować i wdrożyć strategie uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. 

Wykonujemy analizy techniczne oraz techniczno-ekonomiczne opłacalności inwestycji. 

 Pomagamy poprawić sprawność wytwarzania oraz mniejszyć straty na dystrybucji ciepła w sieciach ciepłowniczych. 

 Wykonujemy analizy hydrauliczne sieci ciepłowniczych.

 Wspieramy przedsiębiorstwa ciepłownicze w uzyskaniu koncesji lub promesy koncesji na kogenerację i potwierdzamy efekt zachęty. 

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do uzyskania dopuszczenia do aukcji kogeneracyjnej.

 Obsługujemy przetargi związane z budową jednostek kogeneracyjnych i OZE, w tym przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)

 Świadczymy usługi inwestora zastępczego - kierownik projektu / inżynier kontraktu dla inwestycji kogeneracyjnych.

 

Kim jesteśmy? 

Praktycy w branży ciepłowniczej, którzy z powodzeniem eksploatowali instalacje i sieci ciepłownicze.

Uczestnicy specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu Prawa Energetycznego oraz studiów podyplomowych z efektywności energetycznej.

Posiadamy uprawnienia energetyczne gr. 1, 2, 3 w zakresie E+D, uprawnienia ministra infrastruktury i budownictwa do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

Doświadczenia zdobywaliliśmy m.in. w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (GPEC), gdzie realizowaliśmy projekty związane z elektroenergetyką i ciepłownictwem. 

Absolwenci Politechniki Gdańskiej (elektroenergetyka, specjalizacja elektrownie i gospodarka energetyczna).

Lista wykonanych projektów: 

 Strategia  uzyskania statusu  efektywnego systemu ciepłowniczego przez system ciepłowniczy miasta Pruszcz Gdański,

 Przygotowanie dokumentacji i udział w procesie dopuszczenia do aukcji kogeneracyjnej zgodnie z wymogami ustawy o wpieraniu CHP,

 Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procesu przetargowego na budowę instalacji kogeneracji współpracującej z pompami ciepła,

Pozyskanie koncesji URE na wytwarzanie WEE,

 Analiza doboru agregatów kogeneracyjnych i źródeł OZE celem uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,

Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na budowę instalacji kogeneracji ze środków NFOŚ,

Uzyskanie promesy koncesji URE i potwierdzenie efektu zachęty,

 Strategia prowadząca system ciepłowniczy do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i odejścia od węgla do roku 2030.,

 Strategia rozwoju systemu telemetrii i automatyzacji odczytu ciepłomierzy w przedsiębiorstwie ciepłowniczym PEC Kwidzyn , 

 Audyt efektywności energetycznej w zakresie źródeł ciepła, sieci i instalacji ciepłowniczych w Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana SA,

 Kompleksowy audyt efektywności energetycznej firmy APLITT SA, Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty,  EATON AUTOMOTIVE, ,

 Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procesu przetargowego na budowę instalacji kogeneracji o mocy 2,4MWe i 2,4MWt,

Analiza współpracy źródeł węglowych wraz z instalacją kogeneracji

 

 

Po więcej szczegółow zapraszamy do zakładki:  nasze realizacje