Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Ekspertyzy i doradztwo techniczne ukierunkowane na optymalizację kosztów

Ekspertyzy i doradztwo techniczne ukierunkowane na optymalizację kosztów

Szeroki wachlarz usług ukierunkowanych na optymalizację kosztów.

Realizujemy:

  • Analiza dopasowania mocy zamówionej w cieple do rzeczywistych potrzeb - sprawdzenie, czy zamówiona moc w przedsiębiorstwie ciepłowniczym jest dopasowana do rzeczywistego zapotrzebowania, doradzamy jak obniżyć moc zamówioną do bezpiecznego poziomu oraz zmniejszyć opłaty za moc zamówioną 

  • Kontrola dopasowania profilu zużycia energii elektrycznej do taryfy - weryfikacja, czy profil zużycia energii elektrycznej oraz zamówiona moc  jest dopasowana do rzeczywistego zapotrzebowania, doradzamy jaką grupę taryfową wybrać do zapotrzebowania oraz jak zmniejszyć opłaty za moc zamówioną 

  • Analiza doboru taryfy gazowej - doradzamy jaką grupę taryfową wybrać, żeby obniżyć wysokość rachunków za gaz, symulacja kosztów przy różnych grupach taryfowych, wskazówki kiedy zapłacić karę za przekroczenie mocy, żeby się opłacało

  • Analizy techniczne infrastruktury ciepłowniczej lub elektroenergetycznej niskich napięć - wykonujemy ekspertyzy  pozwalające ocenić kondycję instalacji i urządzeń ciepłowniczych (węzły cieplne, instalacje ciepłownicze, kotły gazowe i inne) oraz energetycznych (rozdzielnie nn, rozdzielnie sterujące)  w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz rekomendujemy zmiany prowadzące do optymalizacji kosztów i zwiększenia niezawodności

  • Due diligence techniczny, czyli ocena i analiza przedsiębiorstw z zakresu ciepłowniczo-energetycznego - wielopłaszczyznowa analiza oceniająca przedsiębiorstwo pod kątem technicznym, mająca na celu szczegółową ocenę badaniego podmiotu. Ocena istniejącego i potencjalnego ryzyka przed zakupem podmiotu gospodarczego

  • Doradztwo w planowaniu wykonywanych przeglądów i inspekcji instalacji w obiektach - wspieramy w opracowaniu planu przeglądów prewencyjnych