Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Kontrola systemu ogrzewania

Kontrola systemu ogrzewania

Okresowa kontrola systemu ogrzewania realizowana zgodnie z zapisami Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Wypełnij obowiązek wynikający z ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 r. "O charakterystyce energetycznej budynków" i zleć nam przeprowadzenie kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

Kontrola systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynek kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów, zobligowanych ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie obowiązku wykonywania kontroli, a więc:

Moc kotła

[kW]

Rodzaj paliwa
stałe ciekłe gazowe inne
od 20 do 100 5   lat 5   lat 5   lat 5   lat
Ponad 100 2   lat 2   lat 4   lat -

 

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych wpisana do wykazu przez Ministra infrastruktury i Budownictwa.

Każda kontrola kończy się wystawieniem protokołu z uwagami i zaleceniami.