Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Diagnoza źródła ciepła

Diagnoza źródła ciepła

Przegląd węzła cieplnego lub kotłowni gazowej.

Oferujemy wykonanie przegląd źródła ciepła ( serwis węzła ciepłowniczego, wymiennikowni, kotłowni gazowej) zakończonej raportem zawierającym wskazówki i uwagi dotyczące stanu technicznego i poprawności działania Twojej instalacji ciepłowniczej

Pisemny raport zawiera także rekomendacje prowadzące do obniżenia zużycia ciepła i zwiększenia niezawodności urządzeń.

Zakres usługi:

  diagnoza węzła ciepła lub przegląd kotła gazowego

  ocena stanu technicznego urządzeń

   sprawdzenie poprawności doboru urządzeń

   wymiana pompy centralnego ogrzewania (jeśli konieczna)

  wymiana wymiennika ciepła (jeśli konieczna)

  wymiana siłownika (jeśli konieczna)

  diagnoza przyczyn niedogrzewania grzejników w instalacjach grzewczych

  sprawdzenie poprawności montażu i działania  licznika ciepła

  kontrola pracy sterownika regulatora i innej automatyki sterującej węzłem ciepła

  przegląd przed sezonem grzewczym

  zmniejszenie strat ciepła

  lokalizacja wycieków

  badanie stanu izolacji termicznej