Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Kompleksowy audyt efektywności energetycznej

 • Audyt efektywności energetycznej w zakresie źródeł ciepła, sieci i instalacji ciepłowniczych w Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana SA (Lubiana jest właścicielem Porcelany Chodzież S.A. oraz większościowym udziałowcem Zakładów Porcelany Ćmielów Sp. z o.o., co czyni ją największą grupą porcelanową w Europie)

  • diagnoza stanu technicznego kotłów gazowych

  • analiza zużycia gazu na potrzeby produkcji ciepła

  • weryfikacja dostarczonych danych z rzeczywiście mierzonymi

  • audyt sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych w budynkach będących własnością spółki

  • przedstawienie działań i metod poprawy efektywności energetycznej w analizowanym zakresie wraz z wyliczeniem spodziewanych efektów energetycznych i finansowych